Vinner av Eiendomsprisen 2022 er Mercurgården v/E.C. Dahls Eiendom!

Prisen ble delt ut på Eiendomskonferansen 2022 som ble avholdt onsdag 16. november i Britannia Hall med ca. 280 deltagere. Eiendomsprisen deles ut årlig av Norion Næringsmegling, Danske Bank og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Årets konkurranse har stått mellom tre gode og verdige konkurrenter:

  • Mercurgården, E.C. Dahls Eiendom AS
  • Falkenborgvegen 36, Leangen Invest AS
  • Trondheimsporten II, KML Næringseiendommer AS

I statuttene for Eiendomsprisen står det at prisen skal deles ut til et prosjekt som skal være utviklet i løpet av de siste 2-3 år.Det står også at det enten kan være et nybygg eller et utviklingsprosjekt hvor eldre bygningsmasse transformeres til næringsarealer med arkitektoniske og/eller andre bygningsmessige kvaliteter. Prosjektet skal hovedsakelig inneholde næringsarealer, og det skal ha et kommersielt formål og være lønnsomt. Prosjektet skal også bidra til å heve områdets attraktivitet.

Juryens begrunnelse

I 1997 kjøpte Trondheim Bygginvest eiendommen fra Telenor. Børssalen sto tom og Telenor brukte deler av bygget til kontorer. Eiendommen ble så ombygd til kjøpesenter og «Mercursenteret» åpnet dørene i 2000. I 2004 kjøpte E.C. Dahls Eiendom senteret og drev dette i noen år til de kom til en erkjennelse om at eiendommen trengte et annet innhold. Det startet med at de i 2013 utfordret Bergersen Arkitekter med å se på muligheten for en ombygging til et kontorbygg. Bakgrunnen for det var at kjøpesenteret hadde lav omsetning som ikke klarte å levere et bærekraftig resultat på driften.

Eierne gikk så inn i en modningsprosess hvor flere konsepter ble vurdert. Rammetillatelse for ombygging til et kontorbygg med Bygulv ble gitt i 2018. I løpet av 2020 ble det inngått leieavtaler med Illums Bolighus, Okea og Viking Venture samt at leieavtaler med Tulla Fischer (nå Grafen), Mester Grønn og Monki ble forlenget. Consto som entreprenør ble engasjert til å gjennomføre en totalrehabilitering av bygget. Bare om få dager flytter Relog og E.C. Dahls Eiendom selv inn i 3. etasje og da er bygget 100 % utleid.

Juryen har lagt vekt på de høye kvalitetene som lagt inn i bygget så vel innvendig som utvendig. Man har tatt vare på opprinnelig arkitektur, men samtidig omformet bygningsmassen til et moderne og funksjonelt kontorbygg med et såkalt bygulv, med noen få butikker og restaurant. Eieren har dessuten vektlagt bærekraftige løsninger når det gjelder energiløsninger og man har også en utstrakt gjenbruk av byggematerialer som gjør at bygget blir miljøsertifisert til BREEAM – NOR Excellent.

Juryen vil berømme vinneren for å ha gjennomført nok et sentrumsprosjekt med høy kvalitet som beriker byen vår.

Mercurgården er en meget verdig vinner av Eiendomsprisen 2022!