Utviklingseiendom i Narvik til salgs

Tidligere Narvik Sykehus(område) med tilhørende boliger og tomteareal

Vi er engasjert som rådgiver i salget av eiendommen til gamle Narvik sykehus.

– Dette er en stor og spennende eiendom, som ligger høyt og fritt like ved Narvik sentrum. Det er sjelden man får en mulighet til å sette avtrykk i en by i så stor grad som man får her, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg

Om eiendommen

 • UNN flytter til nytt sykehus i Narvik i løpet av Q4-2024. Eiendommen til gamle Narvik sykehus er som følge av dette klar for transformasjon. Norion Næringsmegling er engasjert som rådgiver for transaksjonen. Selgere er UNN (bygninger) og Statsbygg (grunn)
 • Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial. Mulighetsstudie fra Henning Larsen AS illustrerer potensialer for hvordan eiendommen med eksisterende sykehusbygg kan transformeres og utvikles for ny bruk. Hotell-, kontor- og boligformål i form av hybelleiligheter er vurdert som de mest realistiske funksjoner for hovedbygningen i fremtiden
  På den ubebygde delen av tomten er det skissert innpassing av 10 bolighus med ca 110 leiligheter (forutsetter riving av noen bygg). Det henvises til planvurdering og mulighetsstudie med illustrasjoner utarbeidet av Henning Larsen AS
 • Eiet tomt på ca 42.403 kvm
 • Hovedbygningen/sykehuset med areal på ca 15.955 kvm BTA fordelt på 8 etasjer. Oppført i flere etapper i perioden fra 1938-2003
 • Frittstående bygninger med støttefunksjoner for sykehuset utgjør ca 2.128 kvm BTA
 • Boliger med bruttoareal på ca 1.913 kvm BTA (16 leiligheter)
 • På tomten er det p.t. etablert ca 175 parkeringsplasser
 • I perioden frem til nytt sykehus er fullt operativt vil UNN leie tilbake hele eiendommen, årlig leie i perioden, 7.5 MNOK
 • Verdivurdering fra OPAK angir 3 alternativer verdier i intervallet 64.5 MNOK – 80,6 MNOK
 • Oppstart budgivning, tentativt juni 2024 etter nærmere orientering fra megler

Ta kontakt med megler for å få tilsendt salgsprospekt, samt tilgang til datarom. Befaring gjennomføres etter nærmere avtale (mai), ta kontakt for å avtale tidspunkt. 

Saker i media:

https://www.nrk.no/nordland/na-selges-gamle-narvik-sykehus—sjekk-prisen-1.16858752

https://www.bygg.no/statsbygg-selger-gamle-narvik-sykehus/1551609!

https://www.ht.no/nyheter/i/VzRlKr/flytter-og-selger-det-gamle-sykehuset

https://eiendomswatch.no/nyheter/kontor/article17052204.ece

Ta kontakt med vårt team

Stein Tollin

Megler I Partner

Mobil
928 16 688

E-post
stein.tollin@norion.no

Rune Husby

Megler I Partner

Mobil
916 61 560

E-post
rune.husby@norion.no