Stor utviklingseiendom i Malvik til salgs!

Eiendommen ligger på tettstedet Vikhammer og er regulert til boligformål.

Norion Næringsmegling er engasjert av Unicef-komiteen i Norge som rådgiver ved salg av et stort utviklingsområde, Vikhammer Nedre i Malvik kommune.

Avstanden inn til Trondheim er kort, og området fremstår som svært attraktivt både for de som allerede bor i Malvik, men også for beboere som har sin arbeidsplass i Trondheim

Reguleringsplanen for «Vikhammer Nedre» ble vedtatt i 2022 og legger til rette for utbygging av ca. 50 000 kvm BRA og ca. 562 boliger innenfor planområdet.

Samlet tomteareal for salgsobjektet er på ca. 42 430 kvm, og ca. 463 boliger.

Ta kontakt med Rune Husby eller Knut Efskin for mer informasjon og salgsprospekt.

Ta kontakt med vårt team

Knut Efskin

Daglig leder I Partner

Mobil
916 61 501

E-post
knut.efskin@norion.no

Rune Husby

Megler I Partner

Mobil
916 61 560

E-post
rune.husby@norion.no