Rekordlav kontorledighet i Trondheim sentrum

Det var fullt hus da Norion Næringsmegling inviterte til frokostmøte torsdag 8.september. Her presenterte analyseteamet den ferske markedsrapporten for første halvår 2022.

Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom det siste halvåret og tar for seg både transaksjons- og leiemarkedet i Trondheim.

Fallende kontorledighet

I rapporten kommer det blant annet fram at kontorledigheten i Trondheim sentrum er rekordlav med kun 2,9% ledighet. Fallende kontorledighet skyldes stor etterspørsel etter kontorareal, blant annet som følge av rekordhøy sysselsetting, kombinert med en relativt lav tilførsel av nytt kontorareal i 2020 og 2021. Kombinasjonen av dette medfører fortsatt moderat leieprisvekst i Trondheim.

Leieprisene i Trondheim økte moderat gjennom hele 2021, og første halvår i 2022 viser samme trend. Dagens toppleie for området Trondheim sentrum har for første gang passert 3.000 kr/kvm. Toppnivået er imidlertid fortsatt noe lavere enn i Stavanger og Bergen.

Negativt yield-gap

Som følge av endringen i rentemarkedet har vi økt vårt prime yield-estimat fra 4,0% til 4,5%. Gitt dagens rentenivå medfører dette at vi for første gang siden 2009 ser et negativt yield-gap og at yieldnivået sånn sett vil være under press dersom renteøkningen fortsetter i samme takt.

Investeringsvolumet per september 2022 utgjorde om lag 3 milliarder kroner, og vi forventer et samlet investeringsvolum på om lag 6,5 milliarder kroner ved utgangen av året.

Her kan du lese rapporten i sin helhet

Ta kontakt med vårt team

Petter Efskin

Analytiker REV

Mobil
986 44 543

E-post
petter.efskin@norion.no

Jens W. Opland

Analytiker REV

Mobil
938 90 125

E-post
jens.w.opland@norion.no