Markedsrapport 2023

Med unntak av Entra sitt salg av sin trondheimsportefølje til E.C. Dahls Eiendom, forventer vi fortsatt moderat aktivitet i transaksjonsmarkedet i første halvår 2024.

 Vi ser imidlertid lysere på utsiktene for andre halvår, da vi forventer at mer forutsigbarhet rundt rentenivået vil bidra til en økning i aktiviteten.

Den ovennevnte Entra –transaksjonen gir oss et sjeldent godt grunnlag for å avstemme prime-yield og vi anslår at den nå er ca. 5,50% i Trondheim.
I leiemarkedet ser vi fortsatt økning i leienivåene i kontor- og lager/logistikksegmentene, men vi forventer en mer moderat leieprisvekst på kort sikt enn vi har sett de foregående årene.

Vi er ute med ny markedsrapport, den kan du lese i sin helhet her!