Markedsrapport 2022

Vi er nå ute med ny markedsrapport som tar for seg utviklingen i transaksjons- og leiemarkedet i Trondheim for hele 2022.

Etter rekordåret 2021, er det en betydelig nedgang i transaksjonsvolumet for 2022. Inflasjon, renteøkninger, prisvekst og krig i Europa er noen av faktorene som har ført til denne nedgangen.

I kontorleiemarkedet har vi ikke sett tilsvarende effekter. Aktiviteten i kontormarkedet har vært høy gjennom hele 2022.

Lavere aktivitetsnivå i transaksjonsmarkedet

Det samlede transaksjonsvolum i Trøndelag endte i 2022 på ca. 5,0 mrd. i Trøndelag. Det er en betydelig nedgang fra rekordåret 2021, men totalt sett på nivå med årene 2019 og 2020. Aktiviteten var høy i første del av året, men avtok inn mot sommeren og utover høsten. 11 av de totalt 18 transaksjonene som er registrert i første halvår i 2022 ble gjennomført i løpet av årets 4 første måneder.

God aktivitet i kontormarkedet og det bygges som aldri før

Selv om transaksjonsmarkedet i en periode har vært preget av økt usikkerhet og lavere aktivitet, har vi ikke sett tilsvarende effekter i kontorleiemarkedet. Aktiviteten i leiemarkedet har vært svært god gjennom 2022, og leieprisene har steget mer enn KPI.

Vi har registrert en liten oppgang i kontorledigheten fra sist telling som ble gjennomført i september 2022. Trondheim ligger fortsatt på et relativt moderat ledighetsnivå rent historisk, med en total ledighet på rundt 6,4%. Økningen skyldes hovedsakelig høy tilførsel av kontorbygg i inneværende år. Det forventes videre høy tilførsel i 2024 og 2025.

De mest etterspurte kontorlokalene er sentrumsnære med et bredt tjenestetilbud eller i nærhet til metrobusstrasé. Etterspørselen etter energieffektive lokaler har også økt, noe som mest sannsynlig har en sammenheng med økte strømpriser

Leieprisene i Trondheim økte moderat gjennom første halvdel av 2022 og har skutt fart i andre halvår. I 2022 så vi for første gang toppleie i Trondheim over kr. 3.000 per kvm.

Oppjustert Yield estimat

Som følge av økende rentenivå og prisvekst, har vi oppjustert vårt prime yield-estimat i Trondheim fra 4,5% til 5,0%. Vi forventer at prisveksten blir høyere enn normalt også for 2023, før økte renter nasjonalt og globalt klarer å bremse veksten.

LES HELE RAPPORTEN HER

Ta kontakt med vårt team

Petter Efskin

Analytiker REV

Mobil
986 44 543

E-post
petter.efskin@norion.no

Jens W. Opland

Analytiker REV

Mobil
938 90 125

E-post
jens.w.opland@norion.no