Kontor-/undervisningsbygg – Løkkemyra

Type lokale

Kontorbygg/Undervisning

Areal

354 - 4 670 m²

Overtakelse

31.12.2024

Om eiendommen

Unik mulighet til å leie kontorarealer/undervisningsarealer på sentral beliggenhet –  Løkkemyra.

  • Eiendommen ledigstilles for ny(e) bruk(ere) fra 31.12.2024.
  • Eiet tomt på 6.325 m2 – 108 parkeringsplasser
  • Bygningen fra 1987 – ca 4.670 m2 BTA
  • Regulert til forretning/kontor i 1988, avsatt til kjøpesenter i KPA for 2020-2032.

Leietakertilpasninger

  • Utleier søker leietakere som inngår langsiktig leieavtale
  • Minste leieareal ca 350 m2 + andel fellesareal.
  • Lokalene kan tilpasses etter leietakers ønske ved inngåelse av langsiktig leieavtale

Beliggenhet

  • Godt profilert mot hovedinnfartsveien, R70, god adkomst, nærmeste nabo til ALTI kjøpesenter. Områdert har hatt, og forventes å få, positiv utvikling.

Standard

Byggeår
1987. Senere rehabilitert for skole og kontor i 1992/-93 og 2013.

Bygningsbeskrivelse:
To bygningstårn over 4 plan sammenbundet av et felles atrium med glassfasade.
Betongelementer i fasade med frilagt single i overflaten. Vinduer i all hovedsak fra byggeår.
Det er heis i mellombygningen/atriet med tilkomst til begge tårn.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1505
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 1066