Handels- og lagerlokaler med en meget sentral og profilert beliggenhet på Lade

Type lokale

Kombinasjonslokaler/handel

Areal

300 - 3 500 m²

Om eiendommen

Bygningsmassen er en forretningseiendom bestående av et hovedbygg i 3 sammenstilte deler, frittstående lagerbygg, plasthall og utelager delvis dekket med tak (lagerskur/trevarelager).
Hovedbygningen stod ferdig oppført ved årsskiftet 1999/2000 og består av 2 etasjer med forretningsareal, kontor og lager.
Innvendig normal forretningsstandard. Kaldlagerbygg med uisolerte vegger av aluminium, kjøreporter og ca. 4 m takhøyde. Åpent utelager/skur og plasttelt.
Betydelig uteareal anvendt til diverse lager. Hele området er inngjerdet og adkomst via portløsning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Lade, like øst for Trondheim sentrum. Lade er en av de sentrale byomformingsområdene i Trondheim med en betydelig konsentrasjon både av kontor, handelsvirksomhet og boliger. Det har i løpet av de siste årene utviklet seg et stort handelssenter på Leangen og Lade med kjøpesenter (Sirkus shopping og City Lade), handelspark (Hangaren og Lade Arena) , en rekke enkeltstående forretninger innenfor elektro, sport, møbel, trelast, byggevarer, samt dagligvareforretninger.

Eiendommen har god eksponering mot Haakon VII gate og parkeringsplassen til Lade Arena.

Lade har tradisjonelt vært et populært boligområde. I de siste årene har boligutbyggingen skutt fart på østsiden av Trondheim, og det pågår for tiden en rekke store boligutbyggingsprosjekter på Lade. Her kan nevnes “Lilleby” (Veidekke), “Lade Alle” (Selvaag), “Ringve Park” (Heimdal-Gruppen), “Ladebyhagen” (OBOS).

Innhold

Forretningslokalene og lagerlokalene etter “Byggmax” ledigstilles september 2024. 
Forretningslokalet ligger i sokkeletasjen. I tillegg er det 3 tilgjengelige kaldtlager, takoverbygd utelager/lagerskur/carport og utelager.
Dagens inngang er delt med Garderobemekka og SpaPool.

Forretningslokalet: 954 kvm
Administrasjonslokaler: 244 kvm
Kaldtlager 1: 721 kvm
Kaldtlager 2: 684 kvm
Kaldtlager 3 (Plasthall): 266 kvm
Carport/Lagerskur: 562 kvm
Total bygningsmasse: 3.431 kvm

Utelager: inntil 2.000 kvm

Lokalet er i dag innredet ut fra tidligere leietakers bruk, men kan tilpasses leietakers ønsker og behov. Utleier ønsker primært en leietaker på hele arealet, men oppdeling av areal kan være mulig.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5001
Gårdsnr: 412
Bruksnr: 263