Investorundersøkelse Q1 2023

Resultatene fra vår siste investorundersøkelse for Q1 2023, som ble besvart i mars i år, er nå klare.

Undersøkelsen viser blant annet at mange investorer fortsatt ønsker å kjøpe næringseiendom i Trondheim. 84 prosent av deltakerne ser for seg at de vil være netto kjøpere det neste året, opp fra 80 prosent i tilsvarende undersøkelse i tredje kvartal 2022.

Men forskjellene er store mellom segmentene. Færre ønsker å kjøpe kontor- og handelseiendommer, mens flere er interessert i segmentet lager/logistikk og industri.

Den største overraskelsen i undersøkelsen er forventninger til yield ett år frem i tid.  Der skiller vår undersøkelse seg fra Mallings i Oslo.  Investorene i Trondheim-regionen er mer moderate og tror yielden skal mindre opp når de blir bedt om å spå ett år frem i tid. Unntaket er handel og «prime» innenfor kontor og logistikk.

Les artikkel om undersøkelsen i Eiendomswatch her!


 
Ønsker du en nærmere gjennomgang av resultatene eller en markedsoppdatering, så gjerne ta kontakt.


Ta kontakt med vårt team

Petter Efskin

Analytiker REV

Mobil
986 44 543

E-post
petter.efskin@norion.no

Jens W. Opland

Analytiker REV

Mobil
938 90 125

E-post
jens.w.opland@norion.no