Charlottenlund Kirke

Kirkelig Fellesråd i Trondheim ønsker å selge eiendommen Jakobslivegen 51 i Trondheim. På eiendommen er det oppført en arbeidskirke, ferdigstilt i 1973. Foruten arealer for kirken er det også lokaler for frisør i bygget.

 • Samlet bygningsareal er ca. 1.568 kvm.
 • Tomteareal er 3.184 kvm, eiertomt.
 • Eiendommen er i gjeldende kommuneplan (KPA) avsatt til boligformål. I forslag til ny KPA er eiendommen foreslått å inngå i sentrumsområde for bydelen Charlottenlund,
  byggesone 1.
 • Ny kirke for Charlottenlund menighet planlegges oppført i Brundalen ved Charlottenlund Videregående Skole. Ny kirke antas ferdigstilt i løpet av 2028.
 • Fram til ferdigstillelse av nytt kirkebygg skal menigheten ha rett til å disponere kirkearealene i
  bygget vederlagsfritt.
 • Eiendommen overtas av ny eier når nytt kirkebygg er tatt i bruk.
 • Det skal betales et forskudd på kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Oppgjør av restkjøpesummen skjer pr. overtakelse.

Prisantydning NOK 30.000.000 + omk.

Visninger : 14. november 10.30 – 11-30 og 20. november 10.30 – 11.30


Oppstart budgivning: 5. desember 2023

Ta kontakt med vårt team

Knut Efskin

Daglig leder I Partner

Mobil
916 61 501

E-post
knut.efskin@norion.no

Rune Husby

Megler I Partner

Mobil
916 61 560

E-post
rune.husby@norion.no