Norion Næringsmeglings transaksjonsteam består av medarbeidere med lang erfaring. I samarbeid med vårt analyseteam tilbyr vi deg som kunde markedets beste kompetanse innen salg av næringseiendom.

Sammen med oppdragsgiver legger vi opp en strukturert salgsprosess. Vi gjør grundig forarbeid og legger mye arbeid i å utarbeide et profesjonelt salgsmateriell for å synliggjøre eiendommens verdi.  Kjøpsinteressenter kartlegges og følges opp tett. Målet er hele tiden å skape maksimal interesse for å oppnå markedets beste pris.  

Våre megleres nettverk er bygget opp over lang tid, og omfatter beslutningstakere i hele det nasjonale eiendomsmarkedet. Gjennom tett kontakt med aktørene vet vi hvem som til enhver tid er i markedet og hvilken investeringsstrategi de har.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi jobber og for å få et tilbud på salg av din eiendom.

Vi synliggjør og realiserer verdier!