Siemens – ny leietaker i Alo på Sluppen!

Norion Næringsmegling er er engasjert av R. Kjeldsberg som utleiemegler på Sluppen. Ny leietaker i det nyeste kontorbygget Alo, som skal stå ferdig i mai 2023, er virksomheten i det norske selskapet Siemens AS med 140 medarbeidere.

Dobbel sertifisering

Kontorbygget blir det første i Norge med sertifisering fra både BREEAM Outstanding og Well Platinum. Betong med lite CO₂ og andre klimahensyn var viktig for at industrikjempen valgte å bli leietager i nybygg på Sluppen.

– Klima var et vesentlig punkt og veldig viktig for oss da vi valgte kontorbygg, sier Lars Ove Husby, plassjef i Trondheim for Siemens AS.

Han sier til MN24 at Siemens-konsernet har som målsetting å bli klimanøytrale i 2030.

– Vi leverer teknologi til våre kunder som reduserer klimautslipp, men vi må også feie for egen dør. Vi tar klimahensyn i vår egen virksomhet, og vi prøver også å påvirke våre leverandører i samme retning. Vi har videre lagt vekt på at i et bærekraft-perspektiv er det viktig at bygget ikke bare blir produsert miljøvennlig. Også driften av bygget må skje på en bærekraftig måte. For vår del blir strømforbruket kraftig redusert når vi kommer inn i nybygget på Sluppen, sier Husby.

Les hele saken på MN24

Levende bydel

Kjeldsberg har som målsetting at Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel – både på dagtid og kveld. I tillegg til næringsareal skal området få boliger, handels- og serviceareal, så Sluppen har liv og aktivitet både på dagtid og kveld.

Les mer om Sluppen her.