REV-sertifiserte verdivurderere

Vårt verdivurderingsteam kombinerer omfattende transaksjonskompetanse og markedsforståelse med markedets beste regnemodeller. Vi har verdivurderere som er godkjent etter den internasjonale sertifiseringen REV som er utstedt av Norges Takseringsforbund.

– Recognized European Valuer (REV) er en anerkjent status innenfor verdivurdering av eiendom. Sertifiseringen gjør det lettere for eiendomsinvestorer over hele Europa å identifisere dyktige og kvalifiserte verdivurderere, forklarer Petter Efskin

Efskin og kollega Jens Waaktaar Opland ble nylig sertifisert etter REV standarden.

– Vi er glade for bekreftelsen på at arbeidet med våre verdivurderinger nå har ført til REV-godkjenning. Vi ser det som en anerkjennelse av mange års kompetansebygging og utvikling i Norion, sier Jens W. Opland.

Sertifiseringsordningen REV (Recognized European Valuer) baserer seg på EVS og er en internasjonal sertifisering for å verdsette næringseiendom, utarbeidet av den europeiske organisasjonen for verdivurderere, TEGoVA.

– I tider med finansiell usikkerhet, vil man ved å velge REV sertifiserte verdivurderere være sikker på at man får levert et kvalitetsprodukt når det kommer til verdifastsettelse. Dette er sikret gjennom kravene som stilles for å oppnå status som Recognised European Valuer når det kommer til utdanning, erfaring og evnen til å tolke globale og lokale forhold som vi ha betydning for verdivurderingene, sier Efskin

Ta kontakt for verdivurdering av din eiendom.

Ta kontakt med vårt team

Petter Efskin

Analytiker REV

Mobil
986 44 543

E-post
petter.efskin@norion.no

Jens W. Opland

Analytiker REV

Mobil
938 90 125

E-post
jens.w.opland@norion.no