Union-fond kjøpte 228 studentboliger

 

Elgesetergate 21 i Trondheim er solgt til UNION Real Estate Fund III sammen med Spleismark Campus og Traaseth Property.

UNION-fondet blir ankerinvestor i prosjektet, som er tilrettelagt av Pangea Project Finance i samarbeid med Traaseth Property. Selger av eiendommen er Rostinvest AS, som eies av fem lokale investorer.

Eiendommen er navngitt som 360 Campus og er et nybygg cirka 200 meter fra hovedbygget til NTNU i Trondheim. Eiendommen er ca. 8.200 kvadratmeter og består av 228 nye studenthybler med attraktive fellesarealer, og en Coop Extra dagligvarebutikk på bakkeplan. Nybygget ferdigstilles nå og er innflyttingsklart i løpet av sommeren 2021.

Som megler i transaksjonen takker vi Rostinvest AS for oppdraget og Pangea Property Investors for godt samarbeid om en av de største transaksjonene i Trondheim i år.

Les saken i Estate Nyheter her