Rekordhøy aktivitet i Trondheimsmarkedet

Aldri før er det registrert et like høyt transaksjonsvolum i Trondheim som i fjor. Da 2021 gikk over i 2022 hadde Norion Næringsmegling registrert transaksjoner for hele 8,6 milliarder.

Dette er ny rekord i Trondheimsmarkedet. Forrige rekord var fra 2015, da med et registrert volum på cirka 7,0 milliarder kroner, sier analytiker hos Norion Næringsmegling, Petter Efskin. 

To svært aktive kjøpergrupper

Norion Næringsmegling er nå ute med sin markedsrapport for andre halvår og hele 2021. Rapporten tar for seg både transaksjons- og leiemarkedet i Trondheim. I rapporten kommer det frem at det ikke bare er de samlede transaksjonsverdiene som er rekordhøye, også i antall tangerer fjoråret tidligere rekorder. 

Det høye transaksjonsvolumet skyldes derfor ikke en håndfull store transaksjoner, men generelt svært høy aktivitet. Samlet registrerte vi i fjor hele 36 transaksjoner med en verdi på over 50 millioner kroner. Det er på nivå med 2015, noe som innebærer at snittstørrelsen på transaksjonene har gått noe opp, sier Efskin. 

Han forteller at kjøpere i hovedsak fordeler seg på to grupper, tradisjonelle eiendomsselskaper og syndikater.

– Vi ser en stadig økende interesse fra nasjonale aktører. Både syndikater, men også de nasjonale eiendomsselskapene er i økende grad representert blant investorene. I fjor stod nasjonale investorer for tett på 60 prosent av transaksjonene, sier Efskin. 

Fortsatt høy aktivitet

Efskin tror den økende interessen for Trondheimsmarkedet har flere årsaker.

Mange forteller at de ønsker å vekte seg opp i eiendom, noe som trolig har å gjøre med økt uro på børsene og lav avkastning i alternative aktivaklasser. Hvordan Ukraina-konflikten vil virke inn på eiendomsmarkedet er for tidlig å si, men erfaringsmessig blir eiendom av mange sett på som en trygg havn i urolige tider, sier Efskin. 

Gjennom 2021 har Norion holdt prime yield på 4,0%, noe som er cirka 75 punkter høyere enn skarpeste yield i Oslo. Det betyr at man kan kjøpe eiendom i trondheimsområdet med et bedre yield-gap sammenlignet med Oslo. Økende uro og dermed også økt risiko på børsene, gjør at Norion forventer fortsatt god interesse fra både nasjonale og lokale aktører i 2022. 

Vi har sett en svært sterk start på året. Normalt pleier året å begynne litt rolig, men i år har markedet vært aktivt fra dag én. Vi har derfor registrert svært god inngang av nye oppdrag i årets første måneder, sier Efskin. 

God miks

Som tidligere år skiller trondheimsmarkedet seg noe fra en del andre byer med at andelen solgte kontoreiendommer er relativt lav. I 2021 utgjorde kontorrelaterte transaksjoner i underkant av 30 prosent av det totale volumet. 

Det skyldes ikke lav interesse for dette segmentet, snarere tvert imot, men mange av de lokale investorene har kjøpt eiendom med et evighetsperspektiv. Derfor er det ganske enkelt lite kontoreiendommer for salg, sier Efskin. 

Lager og logistikk har, som de siste årene, vært svært attraktivt. I boligsegmentet var det desidert størst aktivitet innen boligutleie gjennom 2021, i motsetning til foregående år hvor fokuset hovedsakelig har vært på utviklingseiendom til boligformål. I tillegg har flere handelseiendommer, samt hotell vært omsatt i løpet av året. 

Oppsummert så vi derfor en fin miks av ulike typer eiendommer for salg i løpet av fjoråret, sier Efskin. 

Korona løftet utleiemarkedet

Det var ikke bare transaksjonsmarkedet som var bra i fjor, også i utleiemarkedet var aktiviteten svært god. 

Vi er tett på rekordsignering også når det gjelder utleie. Samlet ble det i fjor signert et totalt volum på i overkant av 100.000 kvadratmeter. Den gode aktiviteten i leiemarkedet har ført til en prosentvis økning i leieprisene som ligger over det vi har registrert de siste 10 årene, sier Efskin. 

Toppleie i sentrum ligger nå på kr 2800 per kvadratmeter, men Norion registrerer også at det er inngått nye leiekontrakter på over kr 3000 per kvadratmeter.

Det er jo et paradoks at det skulle en pandemi til for å få fart på leieprisene. Tilførselen av nye arealer vil i løpet av året være godt balansert mot etterspørselen, noe som gjør at vi tror på et bra leiemarked i år også, sier Efskin. 

For mer detaljer om Trondheimsmarkedet, last ned vår markedsrapport her
Ønsker du å vite enda mer, kontakt oss her