Personvernerklæring for Norion Næringsmegling AS
 
Overordnet
Vi i Norion Næringsmegling AS er opptatt av våre forpliktelser og våre kunders rettigheter. Alle personopplysninger hos oss behandles med respekt, ryddighet og i tråd med norsk lov og personopplysningslov med inklusjon av forordning 2016/679/EU («GDPR»).  
 
I det følgende kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvordan vi samler inn og bruker informasjon om våre kunder. Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når vi innhenter opplysninger om deg, generell informasjon om hvordan og på hvilket rettslig grunnlag vi bruker dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har til å få innblikk i, endre eller slette lagrede opplysninger vi har om deg.
 
Begrepsavklaring for denne erklæringen:
 
- Personopplysning: enhver opplysning som kan knyttes til en fysisk person.
- Behandling: enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring og utlevering. 
- Behandlingsansvarlig: Fysisk eller juridisk person som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger.
- Behandlingsgrunnlag: Rettslig grunnlag som legitimerer lagring, behandling og/eller distribusjon av personopplysninger.
 
Behandlingsansvarlig
Norion Næringsmegling AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Daglig leder i Norion Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Norion Næringsmegling AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen i vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til meglere/rådgivere og analytikere for oppdragene.
 
Formål for behandling av personopplysninger
Norion Næringsmegling AS behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre sitt virke som næringsmeglingsforetak og rådgiver i næringseiendomsmarkedet. Dette omfatter behandling av personopplysninger for å:
 
• Oppfylle avtaler med kunder om å verdsette, selge eller leie ut næringseiendommer.
• Oppfylle avtaler med kunder ved søk etter eiendommer for salg eller leie.
• Markedsføre næringseiendommer.
• Markedsføre foretakets tjenester.
• Innfri eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak, jfr. eiendomsmeglingsforskriften, hvitvaskingsloven mfl.
• Distribuere markedsoppdateringer og -rapporter.
 
Vår lagring av personopplysninger omfatter hovedsakelig opplysninger som:
 
- Navn
- Stilling
- Adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Fødselsnummer
- Legitimasjon
 
Behandlingsgrunnlag og varighet på lagring av personvernopplysningene
Ved inngåelse av oppdrag, gjennomføring av transaksjoner og andre kontraktsinngåelser i forbindelse med salg, kjøp, utleie og lignende vil vi ha en rettslig forpliktelse (hjemmel) til å innhente personopplysninger. For å kunne distribuere nyhetsbrev eller og gjennomføre direkte markedsføring innhenter vi også samtykke. For gjentagende og langvarige kundeforhold lagrer vi nødvendig kontaktinformasjon i våre datasystemer og mobiltelefoner for å kunne kontakte nødvendige representanter for virksomhetene.
 
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn 1 år eller lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.
 
Særlig om forebygging og avdekking av straffbare handlinger - Hvitvaskingsmeldinger
Norion Næringsmegling AS er omfattet av reglene i hvitvaskingsloven. Loven pålegger oss blant annet å innhente og oppbevare identitetsopplysninger av alle kunder og parter i oppdrag der vi utfører meglertjenester, hvilket betyr at vi må innhente kopi av legitimasjon av de personer som opptrer for partene/vår oppdragsgiver (samt evt. personer som gir fullmakt til disse). Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.
 
Dersom det foreligger mistanke om mistenkelige transaksjoner vil vi foreta nærmere undersøkelser, og dersom undersøkelser ikke avkrefter mistanken vil forholdet bli rapportert til Økokrim. Kunden har etter dette ikke innsyn i de opplysninger Norion Næringsmegling AS har registrert for dette formålet.
 
Bruk av databehandlere
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. En egen databehandleravtale mellom Norion Næringsmegling AS og databehandleren regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.
 
Norion Næringsmegling AS sine databehandlere og leverandører av klientsystemet og databasetjenester er Vitec Norge AS. Leverandører for utvikling, drift og vedlikehold av vårt nettsted (https://www.norion.no) er Rosenborg Reklame AS med ansvar for webdesign/konseptutvikling, og Sircon Norge AS med ansvar for utvikling og hosting av nettstedet. MailChimp - The Rocket Science Group, LLC har tilgang til e-post/navn for utsendelse av bulkmail og brukeradferd i forbindelse med utsendinger. 
 
Det er kun Norion Næringsmegling AS og Vitec som har tilgang på Meglersystemet og våre interne filer i datasystemet. 
 
Vi har databehandleravtale med følgende aktører:
VITEC Software Group AB
MailChimp - The Rocket Science Group, LLC
 
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.
 
 
Oppbevaring av personopplysninger
Opplysninger som innhentes inn i forbindelse med det daglige virket lagres i Vitec Next Office og mappestruktur i klientsystemet. Opplysninger fra drift av nettsiden norion.no lagres hos Sircon Norge AS. Samtlige servere står ifølge våre tjenesteleverandører i Norge. Vi er også påkrevd å lagre dokumenter av alle oppdrag i et fysisk arkivsystem på vårt kontor samt at vi lagrer kunders kontaktinformasjon på mobiltelefonene.
 
 
Dine rettigheter
Du har rett til innsyn, retting, dataportabilitet (overføring av informasjon) og begrensning av vår bruk av dine personopplysninger. Dersom du ber oss om det vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre. I så tilfelle vil vi be om identifikasjon som bekreftelse på at du er rettmessig eier av opplysningene. Sistnevnte slettes sammen med øvrig informasjon. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
 
Spørsmål, endringer eller ønske om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til den enkelte megler eller analytiker på oppdraget. Eventuelt kan anmodningene rettes til følgende kontaktperson:
 
Stein Tollin
Norion Næringsmegling AS
Org. nr. 918 842 667
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: +47 92 81 66 88
Besøks- og postadresse: Skippergata 14, 7042 Trondheim
 
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).
 
Tilbake til Personvernerklæring