Våre ansatte

Personalia

Navn: Håvard Stenberg                                                                                                                                                                                                                                  
Fødselsår: 1976

Utdanning
2001 – 2002:  Eiendomsforvalterstudiet Høgskolen i Oslo
1998 – 2000:  Høyskolen i Sør-Trøndelag – Avdeling økonomi og administrasjon (TØH)
1996 – 1997:  Avtjent verneplikt

Yrkeserfaring:

2014 –       :   Norion Næringsmegling AS, Rådgiver utleie

2011 – 2014:  DNB Næringsmegling AS, Rådgiver utleie

2007 – 2011:  KLP Eiendom Trondheim AS, Eiendomsforvalter

2006 – 2007:  Meglerhuset Nylander, Boligforvalter

2001 – 2006: Trondheim Kommune – Trondheim eiendom, Eiendomskonsulent (innleie av lokaler)

1999 – 2000:  Postbanken eiendomsmegling, meglerassistent

 

Kvalifikasjoner:

Verdivurdering av utleie i næringseiendom/ eiendomsselskaper
Utleie av næringseiendom/ eiendomsporteføljer/ eiendomsprosjekter
Har detaljert markedskunnskap og 14 års erfaring innenfor eiendomsbransjen, herunder prosjektledelse, megling og porteføljevurderinger
Tilbake til Ansatte