Våre ansatte

Personalia
Navn: Stein Tollin
Fødselsår:  1973
Tittel/grad: Partner/ MSc

Utdanning
2013 – 2016: NTNU - Master i eiendomsutvikling og -forvaltning / MSc - Real Estate and Facility Management
2001 – 2002: Spesialutdannelse for næringsmeglere, kurs i regi av NEF
1996 – 1997: Handelshøyskolen BI Oslo – eiendomsmeglerstudiet
1995 – 1996: Handelshøyskolen BI Trondheim– bedriftsøkonomstudiet

Yrkeserfaring
2013 –  d.d.:  Norion Næringsmegling AS, partner
2006 – 2013: DNB Næringsmegling, eiendomsmegler
2001 – 2006: Nylander Næringsmegling AS, eiendomsmegler
2000 – 2001: Næringsmeglerne i Møre og Romsdal, faglig leder/eiendomsmegler
1998 – 2000: Krogsveen, eiendomsmegler
1996 – 1998: USBL/Garanti, eiendomsmegler

Kvalifikasjoner
Verdivurdering av alle typer næringseiendom/eiendomsselskaper
Salg av næringseiendom/eiendomsselskaper/eiendomsporteføljer
Erfaren kontraktsforhandler - SPA/ ulike typer leieavtaler
20 års erfaring

Tilbake til Ansatte