Våre ansatte

Personalia

Navn: Einar Skomsvoll
Fødselsår: 1977
Tittel/grad: Partner/Megler

Utdanning

2000 -           Obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere
2001 - 2003:  2-års spesialutdanning for næringsmeglere
1999 - 2001:   Handelshøyskolen BI – Eiendomsmeglerstudiet
1997 - 1999:   Høyskolen i Sør-Trøndelag – Avdeling økonomi og administrasjon (TØH/NTNU)
1996 - 1997:   Avtjent verneplikt

Yrkeserfaring
2013 -             Norion Næringsmegling AS, Megler/Partner
2006 - 2013:  DNB Næringsmegling, Megler 
2000 - 2006: Nylander Næringsmegling AS, Megler

Kvalifikasjoner
Verdivurdering av næringseiendom/ eindomsselskaper
Salg av næringseiendom/ eiendomsselskaper/ eiendomsporteføljer/ eiendomsprosjekter
Erfaren kontraktsforhandler - SPA
Inngående kunnskaper om hele utleieprosessen fra kjøp av tomt via prosjektering av bygg til prospekting, forhandling og kontraktsinngåelse
19 års erfaring

Tilbake til Ansatte