Markedsoppdatering Trondheim første halvår 2022

– Avmating på transaksjonssiden, milepæl i toppleie for kontorer!

Norion Næringsmegling er nå ute med sin markedsrapport for første halvår 2022. Rapporten tar for seg både transaksjons- og leiemarkedet i Trondheim. 

Investeringsvolumet per mai 2022 utgjorde om lag 1,4 milliarder kroner, og vi forventer et samlet investeringsvolum på om lag 2,6 milliarder kroner ved utgangen av juni. I gjennomsnitt utgjør investeringsvolumet for første halvår 2,3 milliarder kroner, noe som indikerer at aktiviteten er over gjennomsnittet så langt i år.

Vi ser gradvis økende aktivitet i kontorutleiemarkedet. Den synkende ledigheten skyldes trolig at få nye utbyggingsprosjekter ble lagt til gjennom 2020 og 2021 kombinert med sterk sysselsettingsvekst som sett i andre byer. Det betyr en skiftende balanse mellom tilbud og etterspørsel i kontorutleiemarkedet i Trondheim, som er et grunnlag for leieprisvekst.

Leieprisene i Trondheim økte moderat gjennom hele 2021, og første halvår i 2022 viser samme trend. Dagens toppleie for området Trondheim sentrum har endelig nådd 3.000 kr/kvm, som er det høyeste leienivået vi har sett siden vi begynte å overvåke kontorutleiemarkedet. Toppnivået er fortsatt noe lavere enn i Stavanger og Bergen.

Ifølge den siste investorundersøkelsen for første kvartal 2022 forventer investorene i gjennomsnitt en økning i prime yield på ca. 0,42% poeng for de neste 12 mnd.

For mer detaljer om Trondheimsmarkedet, les vår markedsrapport her.