Lyse og moderne kontorlokaler i nyere bygg på Moholt. God parkeringsdekning.

Type lokale

Kontorbygg

Areal

300 - 4 600 m²

Etasje

3

Fasiliteter

Bredbåndstilknytning, Garasje/P-plass, Heis, Kantine

Beskrivelse

Eiendommen har mange vinduer som gir lokalene god utsikt og godt lysinnslipp. Dette forsterkes gjennom lokalenes utstrakte bruk av glassfronter. Det fleksible arealet kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov med tanke på rominndeling og utførelse.
Leiearealet består i dag av kjøkken, sosial sone, Print-/arkivrom og en blanding av cellekontorer, grupperom, flere møterom o.l. I byggets underetasje ligger parkeringskjeller med innendørs sykkelparkering, dusj-/og garderobeløsning

Beliggenhet

Moholt er beliggende ved E6 ca. 4 km syd for Trondheim sentrum og er et knutepunkt i forhold til Trondheims hovedveinett, med svært gode adkomstforhold både mot nord og syd. Godt kollektivtilbud for området med flere bussruter og flybuss i nærheten. Trondheims sykkeltrasèer og eiendommens gode tilbud på innendørs sykkelparkering og dusj- /garderobemuligheter gjør området meget attraktivt for de som ønsker å benytte sykkel til jobb.

Innhold

Ledig areal i 1. etasje
Ca. 3000 kvm inkl. fellesareal.

Ledig areal i 2. etasje
Ca. 300 kvm inkl. fellesareal.

Ledig areal i 3. etasje
Ca. 770 kvm inkl. fellesareal.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 5001
Gårdsnr: 51
Bruksnr: 305