Hammerfest sykehusområde – Stor utviklingseiendom med vid utsikt over Sørøysundet og Melkøya

Finnmarkssykehuset legger nå det gamle sykehuset i Hammerfest ut for salg. Salget omfatter 26.000 kvadratmeter bygningsmasse og et samlet tomteareal på hele 43.438 kvadratmeter.

Tomta som ligger på sørøstsiden av Fuglenesdalen, med utsikt utover Sørøysundbassenget og øyene som omkranser byen, er blant de største eiendommene som noen gang er lagt ut for salg i Hammerfest by.

– Nå har endelig tiden kommet til å overlate eiendommen og bygningsmassen til andre for videre utvikling. Her har vi kanskje Finnmarks mest spennende utviklingstomt, sier drifts- og eiendomssjef Ole Martin Olsen i Finnmarkssykehuset.

Samlet tomteareal utgjør ca 43.400 m2 (eiet tomt). Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial. I samarbeid med LINK Arkitektur er det utarbeidet en mulighetsstudie som skisserer utbygging av ca 10.000 m2 BRA-S / 139 boliger på tomten.

Nedenfor gjengis noe nøkkelinformasjon knyttet til adressene som er del av salgsobjektet:

– Sykehusveien 35, sykehusbygget, oppført ca 1950-1932, bruttoareal ca 23.000 m2.
– Ambulanse-garasje, oppført ca 2012, bruttoareal ca 206 m2.
– Sykehusveien 3, hybelhus oppført ca 1960, bruttoareal ca 367 m2
– Sykehusveien 4, enebolig oppført ca 1975, bruttoareal ca 210 m2.
– Sykehusveien 8, enebolig oppført ca 1954, bruttoareal ca 243 m2.
– Sykehusveien 10, enebolig oppført ca 1954, bruttoareal ca 243 m2.
– Sykehusveien 20, boligblokk (4 leiligheter) oppført ca 1957, bruttoareal ca 477 m2.
– Sykehusveien 24, boligblokk (4 leiligheter) oppført ca 1957, bruttoareal ca 477 m2.
– Sykehusveien 28, kontorbygg oppført ca 1987, bruttoareal ca 636 m2.
– Svalbardgata 1, enebolig med 5 hybler oppført ca 1961, bruttoareal ca 157.

Revisjon/rullering av KPA:

Hammerfest kommune er i sluttfasen med å revidere og rullere gjeldende KPA. Arbeidet ble igangsatt i 2021, og planen forventes å komme for vedtak i løpet av første halvår 2025. I utkast til ny KPA legges det opp til at deler av eiendommen der det i dag er boligbebyggelse markeres med gul farge (bolig). Resten av eiendommen kan bli foreslått som striperegulert til bl.a. boligformål) med behov for ny reguleringsplan for en enhetlig utvikling.

Ta kontakt med megler for å registrere interesse for å få tilsendt komplett salgsprospekt, samt tilgang til datarom. Befaring skjer etter avtale med megler.

Pressemelding; https://www.finnmarkssykehuset.no/nyheter/hammerfest-sykehus-legges-ut-for-salg/

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Fuglenes. Fantastisk beliggenhet med vid utsikt over Sørøysundet og Melkøya. Avstand til bysentrum, ca 2.5 km.
Det er gangavstand til flyplass, barnehage, Fuglenes skole, Hammerfest videregående skole og offentlig kommunikasjon. Kort vei til lekeplass, svømmehall og turnhall.

Pressesaker om salget:

https://www.estatenyheter.no/pluss/selger-hammerfest-sykehus/417003

https://www.hammerfestingen.no/hammerfest-sykehus-legges-ut-for-salg/s/5-160-21896

https://www.altaposten.no/nyheter/i/3M6lK9/selger-sykehuset-verdivurderingen-er-fra-52-til-120-millioner-kroner

https://www.ifinnmark.no/hammerfest-sykehus-legges-ut-for-salg-kan-bidra-til-byens-vekst/s/5-81-2044185

Ta kontakt med vårt team

Stein Tollin

Megler I Partner

Mobil
928 16 688

E-post
stein.tollin@norion.no

Rune Husby

Megler I Partner

Mobil
916 61 560

E-post
rune.husby@norion.no