BEWI selger eiendomsporteføljen til KMC Properties for to milliarder

Emballasjeprodusenten BEWI har inngått avtale med et heleid datterselskap av KMC Properties om salg av inntil 24 eiendommer og en tomt, med en brutto formuesverdi på cirka to milliarder kroner. I forbindelse med transaksjonen vil det inngås langsiktige leieavtaler for eiendommene.

Kjøpet innebærer at KMC Properties sikrer seg 24 eiendommer og en utviklingstomt til en brutto yield på 6,31 prosent. Eiendommene har en samlet bygningsmasse på 244.415 kvadratmeter og nesten 1000 mål tomt

Norion Næringsmegling har fungert som rådgivere for BEWI i salgsprosessen, og sikret en strukturert og uavhengig prosess. Norion har kontaktet flere potensielle kjøpere, basert på gitte kriterier, hvoretter det kom inn totalt tre bud. Meglere på oppdraget var Tore Berg, Einar Skomsvoll og Petter Efskin.

KMC Properties er under avtalen forpliktet til å erverve de norske og svenske eiendommene som omfattes av eiendomstransaksjonen til en verdi av cirka 970 millioner kroner, inkludert 12 eiendommer og en tomt. Videre har KMC Properties en eksklusiv rett til å erverve den resterende delen av porteføljen, inkludert eiendommer i Tyskland, Belgia, Polen, Finland og Danmark, innen tolv måneder fra i dag. KMC Properties har til hensikt å benytte seg av eneretten.

I oktober 2021 kunngjorde BEWI at selskapet hadde mottatt aksept fra alle aksjonærer for sitt tilbud om å kjøpe Jackon Holding. Avslutning av dette oppkjøpet avventer godkjenninger fra myndighetene, og fullføring av kjøpet er derfor underlagt lukking.

– Dette salget er i tråd med vår strategi og ligner på tidligere transaksjoner, som salget i Nederland og Danmark i 2020. Salget av disse eiendommene gir oss en betydelig styrket finansiell fleksibilitet, noe som gjør oss i stand til å fortsette å forfølge ytterligere attraktive vekstmuligheter, sier Christian Bekken, administrerende direktør i BEWI, i børsmeldingen.

– Etter en grundig og strukturert prosess, tilbød KMC Properties oss den beste helhetsløsningen. Dette er en kompleks avtale som dekker flere eiendommer i forskjellige land, alle på strategisk viktige steder for oss. Vi vil inngå langsiktige leiekontrakter, som bygger på mange års gode relasjoner med KMC Properties, hvor de har vært fleksible og smidige når det gjelder oppgraderinger og utvidelser av anleggene vi opererer i, avslutter Bekken.