Norion Næringsmegling er den ledende aktøren i Midt-Norge innenfor verdivurdering av næringseiendom.

Vårt verdivurderingsteam kombinerer omfattende transaksjonskompetanse og markedsforståelse med markedets beste regnemodeller.

Vi utfører verdivurdering av næringseiendom for et stort utvalg kunder, og gjør i tillegg mer komplekse rådgivningsoppdrag for konkrete prosjekter, bygg, områder og segmenter.

Som eiendomsaktør har du jevnlig behov for å få utarbeidet uavhengige verdivurderinger av dine eiendommer, enten for internt bruk (regnskap, fisjon, fusjon, skifte o.l.) eller til bruk overfor banker og andre finansinstitusjoner.

Ta gjerne kontakt for å høre mer og for å få et tilbud på verdivurdering av din eiendom.

Skaff deg oversikt – snakk med oss!