Fullt utleid næringsseksjon på Moholt til salgs

 Brøsetvegen 186A har en profilert beliggenhet ved E6 Omkjøringsvegen i bydelen Moholt i Trondheim. Norgesgruppen Midt Norge AS er største leitaker.

• Sameiet Brøsetveien 186A består av totalt 129 eierseksjoner
• Moholt Næringsbygg AS eier seksjon 105 som er samleseksjon for næringsarealene i eiendommen. Næringsseksjonen består av hele 1.etasje i bygningen
• Hovedleietaker er Norgesgruppen Midt-Norge AS, som leier ca. 1.400 kvm til Kiwi-butikk. Leiekontrakten løper til 31.03.2028 med opsjon på forlengelse
• Øvrige arealer er utleid til Trondheim Kommune, Sector Alarm og Trenher Moholt AS
• Seksjonen er fullt utleid med samlet årlig leie på NOK 3 588 311
• Salg av 100% av aksjene i Moholt Næringsbygg AS

Kontakt megler Einar Skomsvoll ved interesse tlf. 916 61 585

Se salgannonse her

Tilbake til Nyheter