Investorundersøkelse

Anslå Prime net yield for Kontor, Sentrum

Type: Kontor - Ikke vernet bygg
Størrelse m2: > 5 000
Standard: Topp standard
Beliggenhet: Trondheim sentrum ink. Nedre Elvehavn og Brattøra
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: NA
Leietaker(e): Offentlige aktører eller solide private
Leienivå: Markedsmessig toppleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode: Minimum 10 år

Anslå Prime net yield for Kontor, Randsone

Type: Kontor
Størrelse m2: > 5 000
Standard: Topp standard
Beliggenhet: < 5 minutter gange fra offentlig kommunikasjon, utenfor sentrum
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: Ja
Leietaker(e): Offentlige aktører eller solide private
Leienivå: Markedsmessig toppleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode:              Minimum 10 år

 Anslå Normal net yield for Kontor, Sentrum

Type: Kontor - Ikke vernet bygg
Størrelse m2: > 2 500
Standard: God standard
Beliggenhet: Trondheim sentrum ink. Nedre Elvehavn og Brattøra
Eierkost: Normaliserte eierkostander
Parkeringsplasser: NA
Leietaker(e): 4 eller flere solide private
Leienivå: Markedsmessig normalleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode: Minimum 5 år

Anslå Normal net yield for Kontor, Randsone

Type: Kontor
Størrelse m2: > 5 000
Standard: God standard
Beliggenhet: < 10 minutter gange fra offentlig kommunikasjon, utenfor sentrum
Eierkost: Normaliserte eierkostander
Parkeringsplasser: Ja
Leietaker(e): 4 eller flere solide private
Leienivå: Markedsmessig normalleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode:                Minimum 5 år

 Anslå Prime yield Handel

Type: Handel - Andel handel > 50%
Størrelse m2: > 1 000
Standard: Topp standard med god takhøyde
Beliggenhet: Trondheim sentrum - Beste handelsgater
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: NA
Leietaker(e): Solide merkenavn/kjeder
Leienivå: Markedsmessig toppleie ink. omsetningsleie
Vektet gjenværende kontraktsperiode: Minimum 5 år                                                             

Anslå Normal yield Handel, Randsone

Type: Handel
Størrelse m2: > 5 000
Standard: God standard
Beliggenhet: Handelsområder randsone
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: God parkeringsdekning
Leietaker(e): Solide merkenavn/kjeder
Leienivå: Markedsmessig normalleie ink. omsetningsleie
Vektet gjenværende kontraktsperiode: 5 år

Anslå Prime net yield på Lager/Logistikk

Type: Lager/logistikk
Størrelse m2: > 5 000
Fri takhøyde m: Minimum 10
Standard: Topp standard
Beliggenhet: Trondheim sør - Torgaard/Løvås/Sandmoen/Heggstadmoen
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: Ja - Mye uteplass og manøvreringsplass
Kjøreporter: Optimalt antall
Leietaker(e): 1 solid privat
Leienivå: Markedsmessig toppleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode:                 Minimum 10 år

 Anslå Normal net yield på Lager/Logistikk

Type: Lager/logistikk
Størrelse m2: 5 000
Fri takhøyde m: Minimum 8
Standard: God standard
Beliggenhet: God tilgang til hovedveier (E6)
Eierkost: Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser: Ja - Mye uteplass og manøvreringsareal
Kjøreporter: Optimalt antall
Leietaker(e): 1 eller flere solide private
Leienivå: Markedsmessig normalleie uten MVA kompensasjon
Vektet gjenværende kontraktsperiode:        Minimum 5 år

 

 

Tilbake til Nyheter