Les vår digitale markedsrapport for 2020

Norion Næringsmegling er ute med sin første heldigitale markedsraport. Rapporten tar for seg både transaksjons- og utleiemarkedet i Trondheim i 2020.

Kort oppsummert endte vi i fjor med et transaksjonsvolumet i Trøndelag på ca. 5,7 mrd. i 2020, sammenlignet med ca. 5,6 mrd. i 2019. Som vist senere i rapporten er imidlertid volumet av transaksjoner over 50 MNOK noe lavere i 2020 enn i 2019. Som følge av fallende renter gjennom 2020 har vi også registrert et yield-fall estimert til 50 bps, fra et prime-yield estimat på 4,5% i 2019 til 4,0% utover fjoråret.

I leiemarkedet har vi gjennom 2020 registrert en økende ledighet samt en horisontal/moderat oppgang utvikling gjennomsnittsleier og toppleier.

Les mer her: https://markedsrapport.norion.no/markedsrapport-2020

 

 

Tilbake til Nyheter