Sterk avslutning gjorde fjoråret til et «normalår»

Da landet stengte ned i fjor vår, gikk også markedet for næringseiendom i Trondheimsregionen i en «lock down». Året ble imidlertid reddet av en unormalt sterk høst. 

– Samlet endte transaksjonsvolumet i 2020 på 5,7 milliarder kroner. I et historisk perspektiv er det noe vi vil kalle et «normalår», sier daglig leder i Norion Næringsmegling, Knut Efskin. 

Norion Næringsmegling er nå ute med en fersk, og for første gang, digital markedsrapport. Rapporten tar for seg både transaksjons- og leiemarkedet, og du kan lese den i sin helhet ved å klikke på denne lenken: https://markedsrapport.norion.no/markedsrapport-2020#transaksjon

Satt seg på gjerdet
Alle har imidlertid fått erfare at fjoråret var alt annet enn normalt. Koronapandemien har preget hele landet, også markedet for næringseiendom. 
– Da landet stengte ned for et år siden, så stoppet markedet i Trondheim ganske umiddelbart opp. Det gjaldt både transaksjon og utleie. Svært mange satte seg på gjerdet og ventet for å se utviklingen an, sier Efskin. 
I leiemarkedet var spesielt de minste leietakerne avventende. Likevel ble det i første halvår registrert et tilsvarende volum som foregående år når det gjelder signerte leiekontrakter, noe som indikerer et stabilt leiemarked. Samlet har likevel ledigheten i kontormarkedet gått noe opp, sammenlignet med for et år siden. 
– Det gjør at vi ser for oss en flat leieprisutvikling i nærmeste fremtid, sier analysesejef i Norion Næringsmegling, Tore Berg. 

Markedet bråvåknet
Den avventende situasjonen vedvarte i praksis ut første halvår. Etter sommeren bråvåknet imidlertid markedet igjen, noe som resulterte i et svært aktivt andre halvår i Trondheim.
– I løpet av andre halvår ble det omsatt næringseiendommer for nesten 4 milliarder kroner. Dette har ført til press på yielden, og i løpet av fjoråret har vi justert vårt anslag på prime yield fra 4,5 til 4 prosent, sier Berg. 
Tilgangen på egenkapital er stor, og med god fremmedkapitalfinansiering forventer vi at etterspørselen vil være stor også i tiden fremover. 
Industri-, lager- og logistikkeiendommer var det som var mest attraktivt i fjor, og over halvparten av det totale transaksjonsvolumet i 2020 er registrert i dette segmentet. 
– Vi har over tid registrert økende netthandel, noe som ble forsterket etter utbruddet av koronapandemien. Dette har bidratt til å avdekke et økende behov for lager- og logistikkeiendom nært sluttbrukerne, sier Efskin. 
Etter lager- og logistikk følger litt overraskende handelseiendommer med den nest høyeste andelen av det totale transaksjonsvolumet. 
– Innen kontor og bolig var aktiviteten noe lavere enn i 2019. I boligsegmentet var fokuset i 2020 hovedsakelig på boligeiendom som investeringsobjekt i motsetning til i 2019 da omsetningen av utviklingseiendom til bolig var svært høy, sier Efskin. 

Høy fart fra start 
Selv om korona fortsatt preger landet, så er situasjonen i transaksjons- og leiemarkedet helt annerledes i dag enn på samme tid i fjor. 
– Det kan ikke sammenlignes. Mens vi i fjor opplevde full stans, så har vi i år hatt den beste starten noen gang, sier Efskin.  
Det betyr at den sterke avslutningen på 2020, har fortsatt inn i 2021. Norion har en rekke prosesser på gang og samlet har Trondheimsmarkedet allerede passert et transaksjonsvolum på 1,1 milliarder kroner, mot 280 millioner på samme tid i fjor. 
– Noen av transaksjonsprosessene ble startet opp i fjor, men skjøvet over til 2021. Dette ser vi hvert år. Aktørene kommer ikke helt i mål og skyver derfor handelen over på nyåret, sier Efskin, som legger til at en del av transaksjonene fortsatt er i en DD-fase, men at aktørene er enige om alle betingelser. 
Han forteller at de ikke ser noen tegn til at den gode farten i transaksjonsmarkedet skal bremse opp. 
– I tillegg er det også registrert flere store leiesøk så langt i år. Noen av dem er prosesser som ble startet opp før pandemien inntraff, men det har også kommet nye aktører til, sier Efskin. 

Kan komme rentehevinger
Han advarer imidlertid mot å tro at alt vil vokse inn i himmelen, og viser til at det er varslet noen rentehevinger i løpet av året. 
– Lave renter har vært en viktig driver i transaksjonsmarkedet. Nå ser vi at de lange rentene er på vei opp og det er varslet rentehevinger til høsten. Hvordan renteutviklingen faktisk blir fremover skal vi være forsiktige med å være for bastant på, men det er faktorer som taler for renteheving og faktorer som taler for det motsatte. Totalt sett ser vi svært lyst på markedsutviklingen i 2021, selv om pandemien fortsatt preger landet, sier Efskin. 

Tilbake til Nyheter