Utsettelse av Eiendomskonferansen 12. november

Til deg som er påmeldt Eiendomskonferansen 2020 den 12. november 2020.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har sendt ut følgende melding til de påmeldte:

Pga. endingene i smittesituasjonen og nye føringer fra nasjonale og lokale myndigheter, har vi i samråd med våre samarbeidspartnere kommet frem til at vi dessverre må utsette Eiendomskonferansen 2020 til over nyttår. Ny dato kommer. Vi håper at situasjonen bedrer seg til da, og at vi kan avholde konferansen som planlagt tidlig i 2021. Konferansen vil bli avholdt på samme sted (Britannia Hotel) og med samme program, dersom ny dato passer for de ulike innlederne.

Vi beklager at vi må avlyse en fullbooket konferanse med et godt program, men vi får heller kommer sterkere tilbake når smittesituasjonen har endret seg.

Vi håper det passer for deg å delta på Eiendomskonferansen når ny dato er fastsatt. De som var påmeldt konferansen den 12.11.20 vil ha prioritet ved påmelding til ny dato. 

Tilbake til Nyheter