Opplever økt etterspørsel etter miljøvennlige lokaler

Powerhouse Brattørkaia åpnet nettopp dørene. Bygget er fylt opp og bidrar til å løfte energi- og miljøfokuset blant leietakerne i Trondheim. 

KNUT EFSKIN– Hadde du spurt meg for tre til fire år siden ville jeg nok sagt at vi ikke merker et spesielt miljø- og energifokus hos leietakerne. Dette har nå endret seg. Svært mange, spesielt litt større leietakere, har nå energi- og miljø som en viktig faktor i jakten på nye lokaler, sier daglig leder i Norion Næringsmegling, Knut Efskin. 
Noe av årsaken til styrkingen av dette fokuset kan trolig tilskrives Powerhouse Brattørkaia. Nybygget som eies av Entra setter en ny standard for energieffektivitet både i Trondheim og Norge. Bygget er det første nybygde energipositive kontorbygget i Norge.

– Dette er et prosjekt som har fått mye oppmerksomhet. Jeg tror derfor at bygget kan ha vært en viktig pådriver for det økte energi- og miljøfokuset som vi nå ser, sier Efskin. 

Mange positive faktorer
Bygget er nå i praksis fylt opp. Ifølge Norion er leienivået på over 2300 kroner per kvadratmeter, noe som er i det desidert øvre sjiktet i Trondheim. 
– Det er flere faktorer som gjør dette til et attraktivt bygg og som gjør at leietakerne er villige til å strekke seg litt ekstra. For det første har det en spennende arkitektur, noe som gjør det attraktivt i seg selv. Dette er en utvikling vi har sett den senere tiden, bygg som har en mer spennende arkitektur fremstår som mer attraktive i leiemarkedet. For det andre er Powerhouse Brattørkaia det siste prosjektet på Brattøra, noe som betyr at området nå er ferdig utviklet. For det tredje er det et miljøbygg, noe som mange leietakere ønsker å assosiere seg med, samtidig som det bidrar til lavere energikostnader. Samlet bidrar dette til å gjøre bygget svært attraktivt i leiemarkedet, sier Efskin.


Hyggelig utvikling
Et bygg som bekrefter utviklingen, både når det gjelder miljø og energi, men også fokuset på design og arkitektur, er prosjektet Ranheimsveien 9 i regi av utviklerne Kaare Arnstad og Hasle Gjerde. Det er lagt stor vekt på design i prosjektet, samtidig som energi- og miljøstandard er på et høyt nivå. 
– Det vil også komme en personalrestaurant som tilbyr mer enn de vanlige kantinene som er i mange bygg. Det legges også til rette for sykkelparkering med gode garderobeløsninger. Dette er ting som leietakerne liker og etterspør. Vi opplever derfor at dette er et bygg som er attraktivt i leiemarkedet, sier Efskin. 
Generelt har de siste årene vært en oppvåking når det gjelder miljø også hos huseierne. Trondheim markerer seg derfor godt når det gjelder Breeam-sertifiserte bygg. På Grønn Byggallianse sin oversikt over sertifiserte prosjekter er det hele 14 Trondheims-prosjekter, og ett av prosjektene er i aller høyeste kategori, Breeam-Nor Outstanding. Verken Bergen eller Stavanger har prosjekter i øverste kategori og de kan heller ikke vise til like mange Breeam-prosjekter. 
– Det viser at huseierne i Trondheim er langt fremme og at de tar de miljøutfordringene vi står overfor på alvor. Nå ser vi også et leietakerne kommer etter. Dette er en veldig hyggelig utvikling som vi heier på, sier Efskin. 

Tilbake til Nyheter