Nå prises logistikk like skarpt som kontorbygg

Ingen eiendomssegmenter har sett en lignende prisutvikling som lager og logistikk. 

– De beste lager- og logistikkeiendommene i Trondheim prises nå til en yield på rundt 5,5 prosent. Du skal ha en god kontoreiendom for å oppnå en skarpere yield enn det, sier partner og megler hos Norion Næringsmegling, Rune Husby. 

Alt må stemme
Norion Næringsmegling følger utviklingen i lager- og logistikksegmentet tett. En oversikt med referansetransaksjoner viser at en større logistikkeiendom i 2017 ble solgt til en yield på 5,75 prosent. Senere samme år ble det gjennomført nok en logistikktransaksjon, da var yielden nede på 5,5 prosent. Ifølge Husby skal man ikke mange år tilbake for å finne en yield i dette eiendomssegmentet som var betydelig høyere. 
– Går vi bare noen få år tilbake ble de beste lager- og logistikkeiendommene omsatt for en yield på 6,5 prosent. Prisstigningen i dette segmentet har med andre ord vært formidabel, sier Husby, som legger til at alt selvfølgelig må stemme for at man skal oppnå de beste yieldene. 
– Det handler om beliggenhet og tilkomst, men også høyde under taket og hvor moderne bygget er. Stemmet alt, så er det mange interesserte kjøpere, sier Husby. 

Modent for salg?
Den positive utviklingen har selvfølgelig å gjøre med leietakeretterspørselen etter denne typen arealer. Netthandel skyter i være, samtidig som håndverksbedrifter går godt, noe som gjør at behovet for slike kombinasjonsarealer er stort. Dette har igjen ført til en rekordlav ledighet på tre prosent. 
Nå tror imidlertid Husby at yieldfallet har sett bunnen. Det betyr at dersom du sitter på en god eiendom i dette segmentet, så kan tiden kanskje være moden for å vurdere et salg.  
– Vi tror ikke yielden kommer lenger ned. For de som har sittet på eiendommene noen år kan det definitivt være en gevinst å hente, sier Husby. 
– For de som vurderer et salg, så er det nå mye som stemmer. Utvalget av aktuelle objekter er lite samtidig som både interessen og betalingsviljen er stor. Man gjør ingenting feil om man tester et objekt i markedet nå, sier Husby.

Tilbake til Nyheter