Har aldri startet året med like fulle ordrebøker

Over 15 eiendommer er enten i markedet eller på vei ut. Norion Næringsmegling har aldri hatt så fulle ordrebøker ved starten av et år som i år. 

– Vanligvis er vi «utsolgt» til jul, og vi begynner derfor som regel litt på nytt i januar. Slik er det ikke i år. Vi har rundt 15 eiendommer som enten er i markedet eller på vei ut. Det betyr at vi begynner året med å gå rett i flere budprosesser, sier daglig leder i Norion Næringsmegling, Knut Efskin. 

Var involvert i over halvparten
2018 ble et litt ”mot normalt” år i markedet for næringseiendom i Trondheim. Flere større eiendommer var i spill, men fordi det ikke ble oppnådd enighet med aktuelle kjøpere endte samlet transaksjonsvolum noe lavere enn forventet. 
– Vi har i Trondheimsregionen registrert et volum på rundt 4 milliarder kroner. Det er betydelig lavere enn i 2017, da vi registrerte et samlet omsetningsvolum på ca. 6,3 milliarder kroner, sier analytiker hos Norion Næringsmegling, Tore Berg. 
Av volumet på rundt fire milliarder kroner har Norion vært megler for cirka halvparten. Av transaksjoner som er gjennomført av megler er andelen enda større. 
– Det betyr at vi opprettholder markedsandelen på over 50 prosent av transaksjonsmarkedet i Trondheim. Isolert sett er det noe vi er fornøyd med, men samtidig skulle vi selvfølgelig ønske at vi hadde løst flere av oppdragene, slik at transaksjonsvolumet hadde nådd et mer normalt nivå, sier Efskin. 

Løsnet for sent
Berg forteller at de i fjor høst hadde forventninger om at også 2018 skulle ende på et volum på i overkant av seks milliarder kroner. 
– Det er flere årsaker til at volumet i 2018 ikke helt ble det vi hadde trodd. En av grunnene er nok at markedet kom litt sent i gang igjen etter sommeren. Når det først løsnet, så kom det litt for mange eiendommer ut samtidig. Konsekvensen av det ble at det ikke var kapasitet i markedet til å ta unna. Aktørene måtte konsentrere seg om de prosessene som de allerede var tungt inne i, i stedet for å starte opp nye, sier Berg. 
Resultatet ble dermed at eiendommer, som normalt sett ville blitt omsatt ganske raskt, forble usolgt. 

Verdier for 3,5 milliarder
Dette er en av årsakene til at 2019 begynner svært sterkt også for Norion sin del. Meglerforetaket har rundt 15 eiendommer som enten allerede er i markedet eller på vei ut. 
– Selv om en del av objektene vi nå jobber med er overliggere, så opplever vi at markedet er sterkt. Det er god etterspørsel etter eiendommer, både fra lokale og nasjonale kjøpere. Vi har aldri hatt en like travel start på året som i år, og samlet har vi nå eiendommer for 3,5 milliarder for salg eller på vei ut i markedet, sier Efskin. 
Han er overbevist om at eiendommene som ikke ble solgt i 2018 vil bli solgt i år. 
– Mange av de som var inne i aktive prosesser på tampen av 2018 har nå avsluttet disse, og er nå klar for nye investeringer. Trondheimsmarkedet fremstår som stabilt og attraktivt. Porteføljen av eiendommer som er i spill er differensiert og god. Samtidig er utsiktene for norsk økonomi fortsatt gode og rentene er lave. Det er derfor ingenting som tyder på at investeringsinteressen skal avta. Vi er derfor optimistiske med tanke på 2019, sier Efskin. 

 

Tilbake til Nyheter