Befester posisjonen som det ledende analysemiljøet utenfor Oslo

Norion Næringsmegling har ansatt Petter Efskin som ny analytiker. Vi befester dermed vår posisjon som det ledende analysemiljøet utenfor Oslo. 

Petter Efskin jobber i dag som energianalytiker i Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra NTNU. Første mars er han på plass som analytiker hos Norion Næringsmegling. 

– Jeg kommer fra et tungt analysemiljø i NTE. Metodikk og analytiske ferdigheter er noe av det jeg tar med meg til Norion. Eiendomsfaget har jeg fått inn med morsmelken, men jeg gleder meg veldig til å gå i dybden og lære et nytt fagområde, sier Efskin. 

Ryggraden i selskapet
I Norion blir han en del av et analysemiljø som fra før består av analysesjef Tore Berg. Petter Efskin erstatter Marius Fageril som har flyttet til Bodø for å bli finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge. Sammen utgjør Berg og Efskin det sterkeste analysemiljøet på eiendom utenfor Oslo. 
– Analyseavdelingen er veldig viktig for oss. God kunnskap og forståelse av trender og hva som skjer i markedet er det vi baserer våre råd til eiendomsaktører og leietakere på. Gode analyser kombinert med lang erfaring er ryggraden i selskapet, sier Tore Berg.  
Som miljø- og energiingeniør har Petter Efskin også en tilleggskompetanse som blir stadig mer etterspurt. Miljø får stadig større fokus og er noe både huseiere og leietakere tar mer og mer på alvor. 
– Jeg skal først og fremst være analytiker, men jeg har kompetanse på energi- og miljøområdet som også kan komme til nytte, sier Efskin. 

Har ansatt kontorleder

Cathrine Ertsaas NymoenEfskin er imidlertid ikke den eneste nye hos Norion. I oktober begynte Cathrine Ertsås Nymonen som kontorleder. 
– Jeg bistår meglerne med oppgjør og saksbehandling, samtidig som jeg er ansvarlig for den daglige driften av kontoret, sier Nymoen. 
Hun er utdannet eiendomsmegler og kom fra en jobb i Privatmegleren. 
– Det er stor forskjell på å selge brukte boliger og det å jobbe i et næringsmeglerforetak. Læringskurven har derfor vært bratt, men det å jobbe i et kompetansemiljø som Norion er svært lærerikt. Jeg lærer nye ting hele tiden, og det er noe av det jeg setter mest pris på med denne jobben, sier Nymoen. 
Hun frigjør tid til meglerne, slik at selskapets kunder skal få enda bedre oppfølging. 
– Vi skal være best, også på kundeservice. Ansettelsen av en kontorleder bidrar til økt profesjonalisering av den daglige driften og er derfor viktig i forhold til det å kunne yte enda bedre service for våre kunder, sier Knut Efskin. 

Tilbake til Nyheter