Stor utenbys interesse for regionale eiendommer

To ferske eiendomstransaksjoner bekrefter stor investeringsinteresse utenfra. Begge eiendommene ble solgt til aktører i Oslo. 

– Vi opplever at interessen fra de nasjonale investormiljøene har vært økende den siste tiden. Vi solgte nylig to eiendommer, én i Trondheim og én i Ålesund, og begge ble kjøpt av aktører i Oslo, sier næringsmegler, Einar Skomsvoll. 

Var villig til å strekke seg lenger
Eiendommen som ble solgt i Trondheim var Toppidrettssenteret i Granåsen. Eiendommen er på cirka 4800 kvadratmeter og ble bygget i 2013. 
– Dette var en eiendom hvor vi opplevde stor interesse, både fra lokale og nasjonale investormiljøer. Det var en nasjonal kjøper som trakk det lengste strået og var villig til å strekke seg lengst, sier Skomsvoll. 
Toppidrettssenteret ble kjøpt av Union Core Real Estate Fund, et selskap med base i Oslo. Selger var Aha Eiendom og Sparebank1 SMN. Norion Næringsmegling var megler i transaksjonen. 
– Dette var en styrt prosess, hvor vi gikk ganske smalt ut og tok kontakt med de aktørene som vi vurderte som riktige for objektet. Etter relativt kort tid fant vi kjøper, sier Skomsvoll. 

Vant til skarpe yielder?
Også i Ålesund ble en eiendom nylig solgt til aktører fra Østlandet. Eiendommen var et bilanlegg i Breivika i Ålesund og selger var Ålesund Bil Invest AS. Eiendommen har en strategisk og profilert beliggenhet ved E39, livsnerven for hele Vestlandet. 
– Den lokale interessen var god, men også i dette tilfellet var kjøperne fra Oslo villig til å betale noe mer enn lokale kjøpere, sier næringsmegler, Stein Tollin. 
Årsaken kan være at kjøperne i Oslo er vant til skarpere yielder. Derfor kan det være at de er villige til å strekke seg lenger enn lokale kjøpere når de finner attraktive objekter. Prime yield i Oslo ligger nå på under 4 prosent, mens tilsvarende i Trondheim er på 4,75, kanskje helt ned i 4,5 for de aller beste objektene. 
– Dette yieldpåslaget er noe av årsaken til at interessen for de beste regionale eiendommene er stor, sier Tollin. 

Kan brukes til mye
En faktor som ble trukket frem av noen av de potensielle kjøperne av bileiendommen i Ålesund, var usikkerhet knyttet til utviklingen innen bilhandel.
– Bilhandel opplever noe av den samme usikkerheten som vi ser innen handel generelt. Det er endringer på gang, men hvordan endringene blir er usikkert. Fordelen med denne eiendommen er at den har en god beliggenhet og at den derfor kan brukes til annet formål, sier Tollin. 

Tilbake til Nyheter