Norion er en ledende aktør i markedet for næringseiendom i Norge

Vi tilbyr tjenester innen transaksjon, verdivurdering, analyse, rådgivning, utleie, leiesøk og kapitalforvaltning.

Transaksjon

Vi tilbyr markedets beste kompetanse innen salg av næringseiendom. Våre meglere har lang erfaring og et stort nettverk. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi jobber og for å få et tilbud på salg av din eiendom.

Les mer

Analyse/verdivurdering

Vi er den ledende aktøren i Midt-Norge innenfor verdivurdering av næringseiendom . Ta kontakt for å høre hvordan du kan nyttiggjøre deg vår kompetanse.

Les mer

Utleie

Vi bistår med utleie og fremleie av alle typer næringseiendom for eiendomsbesitter og leietaker. Vårt utleieteam har meget god lokalkunnskap og lang erfaring.

Les mer
Prime yield
0
,50%
Per februar 2024
Toppleie
0
Per februar 2024
Ledighet
0
,4%
Per februar 2024
Transaksjonsvolum 2023
5
,3 mrd
Per februar 2024

Norion Eiendomskapital AS

Norion Eiendomskapital AS er en uavhengig tilrettelegger av eiendomsprosjekter innenfor næringseiendom.

Selskapet er basert i Trondheim og vil tilrettelegge prosjekter for profesjonelle investorer innenfor både lager og logistikk, kontor, forretning og boligutleie.

Les mer